Jak wybrać zakład pogrzebowy?

Zakład pogrzebowy – Z reguły staramy się uniknąć myśli o tego typu firmach, nie ma się zresztą czemu dziwić, z pewnością myśli tego typu nie budzą dobrych skojarzeń, nasuwają myśli związane ze śmiercią i wprowadzają nas w ogólny nastrój przygnębienia. Jednak w...

Sekcja zwłok

Sekcja zwłok wykonywana jest w celu ustalenia przyczyny śmierci. Przeprowadza się ją po upływie 12 godzin od zgonu w prosektorium, zakładzie medycyny sądowej lub kostnicy cmentarnej. Dokonuje się wówczas oględzin zewnętrznych jak i wewnętrznych. Sekcję zwłok należy...

Ekshumacja

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. Nasz zakład pogrzebowy wykonuje ekshumację na terenie całej Polski....

Kremacja

Służymy Państwu pomocą w organizacji kremacji – ustaleniu terminów,przygotowaniu dokumentacji oraz transporcie związanym z obsługą kremacji. Jest to coraz powszechniejsza forma pogrzebu, polegająca na spopieleniu osoby zmarłej, której prochy po procesie kremacji...

Jak postępować w przypadku śmierci bliskiej osoby

1. Uzyskanie karty zgonu: Gdy śmierć nastąpiła w domu: W przypadku gdy śmierć nastąpiła w domu pierwszym krokiem jest wezwanie lekarza pierwszego kontaktu/rodzinnego bądź pogotowia ratunkowego ( tel. 999 lub 112 ) akt ten jest niezbędny do przetransportowania ciała ....

Zasiłek pogrzebowy

Organizacja pogrzebu często wiąże się z następującymi kosztami: Transport ciała osoby zmarłej Organizacja pochówku Kupno trumny/urny Kupno kwiatów Postawienie nagrobka/wypis nekrologu Koszta dodatkowe (Organizacja stypy, muzyka na pogrzeb …) W Polsce jest...