Dziedziczenie ustawowe

Mimo wielu walorów jakie posiada instytucja testamentu, często zdarza się że zmarła osoba nie pozostawiła po sobie żadnego zapisu, lub też testament jest nieważny. W takim wypadku dziedziczenie odbywa się wg. zasad przewidzianych w ustawie. Jesteśmy świadomi jak...