1. Uzyskanie karty zgonu:

  • Gdy śmierć nastąpiła w domu: W przypadku gdy śmierć nastąpiła w domu pierwszym krokiem jest wezwanie lekarza pierwszego kontaktu/rodzinnego bądź pogotowia ratunkowego ( tel. 999 lub 112 ) akt ten jest niezbędny do przetransportowania ciała .
  • Gdy śmierć nastąpiła w szpitalu: W przypadku gdy śmierć nastąpi w szpitalu kartę zgonu wydawany jest przez lekarza prowadzącego
  • Kolejnym istotnym krokiem jest wybranie zakładu pogrzebowego , który przetransportuje ciało zmarłego do swojej siedziby lub gdy nie posiada własnych chłodni – do kostnicy.
  • Następnie należy udać się do urzędu stanu cywilnego aby uzyskać akt zgonu. Podstawą do jego wydania jest wcześniej wystawiona już karta zgonu oraz dowód osobisty osoby zmarłej.Wiemy jednak że w tak poważnych okolicznościach często brakuje siły aby uporać się ze wszystkimi formalnościami – Biuro pogrzebowe „ELEGIA” załatwi za Państwa wszystkie formalności tj : wyrobienie aktu zgonu, odbiór zasiłku zus oraz organizację ceremonii pogrzebowej .
  • Po wyborze zakładu pogrzebowego należy dostarczyć: – dowód osobisty osoby zmarłej – akt zgonu w 4 odpisach-zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy (jeśli osoba była zatrudniona).
  • Gdy wszystkie z wyżej wymienionych formalności zostaną załatwione, pozostaje jedynie: – ustalić miejsce pochówku – określić datę pogrzebu lub kremacji – wybrać trumnę/urnę oraz dokonać wszelkich innych ustaleń odnośnie obrządku religijnego lub ceremonii świeckiej.

 

Skontaktuj się z nami:

Elegia”- Usługi Pogrzebowe

ul. Św. Wincentego 90A, pawilon 12

Telefon całodobowy: 795 – 795 – 252