Ekshumacja

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. Nasz zakład pogrzebowy wykonuje ekshumację na terenie całej Polski....

Kremacja

Służymy Państwu pomocą w organizacji kremacji – ustaleniu terminów,przygotowaniu dokumentacji oraz transporcie związanym z obsługą kremacji. Jest to coraz powszechniejsza forma pogrzebu, polegająca na spopieleniu osoby zmarłej, której prochy po procesie kremacji...