Sekcja zwłok wykonywana jest w celu ustalenia przyczyny śmierci. Przeprowadza się ją po upływie 12 godzin od zgonu w prosektorium, zakładzie medycyny sądowej lub kostnicy cmentarnej. Dokonuje się wówczas oględzin zewnętrznych jak i wewnętrznych. Sekcję zwłok należy dokonać w przypadku podejrzenia, że zgon nastąpił gwałtownie,  nie będąca następstwem urazu,w wyniku przestępczego działania, zgonu niemowlęcia, kobiety w ciąży.
O sekcję zwłok może wystąpić lekarz, lekarz prowadzący, ordynator,  który musi koniecznie zawiadomić policję i prokuraturę. Rodzina ma również prawo zgłosić ordynatorowi (jeśli śmierć osoby nastąpił w szpitalu) lub do prokuratury i na policję z żądaniem dokonania sekcji zwłok

W zależności od rodzaju okoliczności przeprowadzenia sekcji wyróżniamy: sekcję naukową tzw. anatomopatologiczną (lekarz patomorfolog lub specjalista medycyny sądowej ocenia zmiany chorobowe samoistne i na ich podstawie ustala przyczynę zgonu a także rozpoznanie kliniczne) oraz sądowo-lekarską (gdzie procedura jest zdecydowanie bardziej złożona). Przeprowadzana jest przez biegłego lekarza, w obecności prokuratora. W wyjątkowych sytuacjach może być dwóch lekarzy biegłych.


Skontaktuj się z nami:

Elegia”- Usługi Pogrzebowe

ul. Św. Wincentego 90A, pawilon 12

Telefon całodobowy: 795 – 795 – 252