Służymy Państwu pomocą w organizacji kremacji – ustaleniu terminów,przygotowaniu dokumentacji oraz transporcie związanym z obsługą kremacji.

Jest to coraz powszechniejsza forma pogrzebu, polegająca na spopieleniu osoby zmarłej, której prochy po procesie kremacji zostają umieszczone w urnie. Kremacja znana jest człowiekowi już od wieków i wywodzi się z hinduizmu. W Europie zachodniej i USA kremacja jest powszechna od ponad 100 lat. W Polsce mówi się o tym sposobie pochówku stosunkowo niedawno

Kościół Rzymsko-katolicki zaakceptował spopielenie jako obrzęd pogrzebowy w 1983 roku oraz usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej- k.1176 par.3- Kodeks Prawa Kanonicznego.

Przed kremacją, w trakcie rodzinnej ceremonii, rodzina i bliscy mogą pożegnać się ze zmarłym. Przebieg spopielania nadzoruje komputer i odbywa się to w pełni automatycznie. Proces jest bezdymny i bezzapachowy. Po przeprowadzeniu kremacji popioły zmarłego zostają umieszczone w urnie.

Składając zlecenie kremacji należy wypełnić zezwolenie na wykonanie kremacji przez najbliższego członka rodziny lub osoby zajmującej się organizacją kremacji oraz skrócony odpis aktu zgonu wystawionego przez USC lub xero z pieczęcią firmy pogrzebowej i zatwierdzeniem oryginalności aktu zgonu


Skontaktuj się z nami:

Elegia”- Usługi Pogrzebowe

ul. Św. Wincentego 90A, pawilon 12

Telefon całodobowy: 795 – 795 – 252