Organizacja pogrzebu często wiąże się z następującymi kosztami:

W Polsce jest możliwość uzyskania świadczenia ZUS-u na cele pogrzebowe. Jest to tzw. zasiłek pogrzebowy. Mogą Państwo się o niego starać osobiście, bądź skorzystać z pomocy naszego biura pogrzebowego. Nasi pracownicy dopełnią za Państwa wszelkich formalności .

 Kto i kiedy możne ubiegać się o zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy można uzyskać,  jeśli zmarła osoba:

  • Była ubezpieczona
  • Pobierała emeryturę lub rentę
  • Nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki jej pobierania,
  • Pobierała zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek o wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.
  • Była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę

Członkami rodziny o których mowa w ostatnim punkcie są : dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem 18 lat ( pełnoletności ) . Inne dzieci, w tym również , w ramach rodziny zastępczej, wnuki, rodzeństwo, małżonek, rodzice, ojczym lub macocha oraz osoby przysposabiające. UWAGA : Prawo do uzyskania zasiłku wygasa po 12 miesiącach od śmierci osoby w ramach której o zasiłek się występuje. O zasiłek pogrzebowy może wystąpić każdy kto wcześniej już pokrył koszta pogrzebu (np. dom pomocy społecznej, gmina, powiat, firma, osoba prywatna, osoba prywatna kościoła lub związek wyznaniowy) Do naszego zakładu pogrzebowego należy donieść poniższe dokumenty:

  • skrócony odpis aktu zgonu
  • ew. legitymację emeryta rencisty
  • zaświadczenie z zakładu pracy

 

Skontaktuj się z nami:

Elegia”- Usługi Pogrzebowe

ul. Św. Wincentego 90A, pawilon 12

Telefon całodobowy: 795 – 795 – 252